پروژه های درس شبکه عصبی بصورت کامل ، همراه با کد پیاده سازی و مستندات توسط گروه ما انجام می شود:

1- شبکه پرسپترون

2- شبکه هاپفیلد

3- شبکه کوهنن

4- شبکه پس انتشار (back propagation)

5- پیاده سازی پروژه تشخیص حروف با شبکه های عصبی

 

ایمیل :

                                          project.stu67@gmail.com

تلفن :

                                             09189703544 

منبع : انجام پروژه های دانشجویی |انجام پروژه شبکه عصبی
برچسب ها : شبکه ,عصبی ,پروژه ,پیاده سازی ,شبکه عصبی